Optimal dyrehelse
Professor Gjeldsvik vei 4 C
6900 Florø
Mobil.: 951 39 410
www.optimaldyrehelse.no

.

Optimal Dyrehelse sitt bilde.

 

Jeg heter Merethe Bjerck, er 35 år og er født og oppvokst i Florø. Jeg har alltid hatt stor interesse for dyr, spesielt hunder og hester. Mitt første dyr var katt etter det har det vært flere katter, hunder, kaniner, en geit og hester. Nå er jeg eier av rottweilerne Sasja og Lucie og varmblods ridehesten Las Vegas.


Jeg har hele tiden vært veldig opptatt av at dyrene skal ha det godt, at de skal være mye ute og ha det så naturlig som mulig. Jeg har også hatt stor interesse for helse både hos mennesker og dyr, det var helt naturlig for meg at det var naturmedisin jeg skulle studere. Jeg ville ha en god utdannelse når jeg først skulle i gang, når jeg da kom over veteropati utdannelsen ved Norsk Akademi for Naturmedisin hadde de den tyngden jeg ønsket. Da startet 5 år med mye lesing, pugging og en ny måte å tenkte på, spesielt med tanke på dyrenes helse og adferd.

Men jeg ville ha en solid utdannelse når jeg skulle gå i gang! Når jeg da kom over veteropati studiet hos Norsk Akademi for Naturmedisin var jeg i gang.

Veteropati utdannelsen ved Norsk Akademi for Naturmedisin går over 5 år og inneholder 50 % veterinærmedisin og 50 % naturmedisin (akupunktur, veterinærhomeopati, urtemedisin, fysioterapi, ernæring og biologisk medisin). Vi behandler i hovedsak hund, hest, katt og produksjonsdyr, men andre dyr er også velkomne. En Naturmedisinsk Dyreterapaut legger stor vekt på å finne årsaken til sykdommen og behandle den, det fører til et godt og vedvarende resultat. I de aller fleste tilfeller vil en eller flere av de naturmedisinske behandlingsmetodene være aktuelle når dyret blir sykt eller skader seg. Men i noen tilfeller er veterinærmedisinsk behandling den rette behandlingen, andre ganger kan en kombinasjon av veterinær og naturmedisinsk behandling være rett og noen ganger kan naturmedisinsk behandling alene være det beste. Jeg synes uansett at det er viktig å ha fokus på hvordan veterinærer og Naturmedisinske Dyreterapaut MNVF kan jobbe sammen mot et godt og helhetlig behandlingstilbud, hvor vi kan utfylle hverandre.


Å forebygge er enklere, billigere og ikke minst mye bedre for dyrevelferd enn å vente til det har utviklet seg sykdom. Jeg setter opp individuelle forebyggende behandlingsopplegg tilpasset hvert enkelt dyr sitt behov. Ingen hester eller hunder er like selv om de er av samme art og rase. Gjennom en grundig undersøkelse setter jeg opp forslag til: trening, stretchingøvelser, fôring og behandlingsforslag rettet mot hvert enkelt dyr og deres behov.


Etter oppstart av praksis har jeg behandlet de fleste dyr både på klinikk og ute på gård. Og de aller fleste er med veldig gode resultater! Det har vært hester med ulike problemer i bevegelsesapparatet, hudproblemer og mage/tarm problemer. Hunder med HD, AA, lammelse, hudproblemer, ørebetennelse, adferdsproblemer, innbilt drektighet. Sauer med jurbetennelse, svake lam som ikke vil spise, geiter med diarè og mye mer. Jeg kan bare si at jeg har mange lykkelige pasienter med vedvarende og gode resultater.